***

 

PRAKTYKI SAMOTNYCH JOGINÓW 2019

Samotny Jogin to Ten, Kto Otrzymuje Energie oraz Kody do Przywoływania i Udaje się Na Samotną Praktykę Najczęściej w Góry Wysokie. Staje się Inspiracją, Błogosławieństwem i Źródłem Cudów na Okolicę. Medytacje i Praktyki wykonywano w Jaskiniach lub w Domach.

Praktyki Samotnych Joginów praktykujących z Mocą Inicjacji, aby Osiągnąć

- Moc Medytacji, co Daje Rozwój – podłączenie wolne.

1- Szczęśliwa i Radosna Medytacja.

2- Materializacja Szczęścia i Radości w Życiu. Jest to schodzenie części pierwszej medytacji w nasze życie i nasz fizyczny świat.

3- Mała Wiedza, co zrobić, aby zrealizować…

4- Mała Wiedza o…

5- Szczyt Szczytów – Przekaz. Wszystko, co osiągnęli inni i ja osiągam. Najwyższe osiągnięcia są moim udziałem na wszystkich poziomach.

Poziom Tajny Praktyk Samotnych Joginów

Realizacja w Fizycznym Świecie Tego, co Chcemy.

Wejście na Następny Poziom Jasnowidzenia.

1-Wizje, 2-Aury.

Osiągnięcie Czystej Mocy i Czystych Energii.

Ponad Czasowa Transcendentalna Mądrość

1-Wielu Kosmosów, 2- Wiele Światów i Wiele Czasów.

 

Wyższe Moce Jogi.

 

Powyższe praktyki, mimo, że ich źródłem są Himalaje, nie są ograniczone do uwarunkowań lokalnych.

Praktyki inicjacji, mimo, że dotyczą roku 2019 pozostają z zainteresowanymi.

Ponadto dla chcących przechodzą na następną inkarnacje.

 

Inicjacja Ochrony Przekazu, Ochrony Tekstu, Ochrony Źródeł Przekazu, Ochrony Mocy, Ochrony Praktykujacych i Dających Inicjacje. Ochrona sprawcza, właściwa i adekwatna.

Ochrona dotyczy wszystkich tych, co otrzymali formalne fizyczne inicjacje, podłączenia i instrukcje, oraz przekazy Mocy Mount Everestu i jest warunkowana Mocą Mount Everestu.

Adam Kowalski.